Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Kněžice po listopadu 1989:Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Kněžice po listopadu 1989

Použito vydané knihy Kněžice - Antonín Ondráček -  Ota Pejchal
 
Všechny revoluční změny se promítly i do života naší obce. Jejich předzvěstí byly už pokusy o první soukromé podnikání v různých oborech, ale i události kolem svatořečení Anežky České. Tohoto aktu se účastnil i kněžický občan, zemědělec Josef Kučera.
3. ledna 1990 proběhla ustavující schůze Občanského fóra.
V červnu proběhly svobodné volby do Federálního shromáždění a do České národní rady.
 
 
Soukromé podnikání
 
V průběhu roku 1991 vznikly v Kněžicích tyto soukromé provozovny :
Věra Smolíková - občerstvení, výroba a prodej zmrzliny
Iva Kourková - smíšené zboží
Jiří Vítek - obchodní činnost
Zdeněk Juračka - občerstvení, bufet (kino)
František Krupica - hostinec, smíšené zboží
Ivan Šaroun - hostinec
Jitka Pulicarová - smíšené zboží, výroba a prodej zmrzliny
Miloš Hons, Brodce - hostinec
Josef Boehm - sklenářství
Milan Novotný - opravna jízdních kol
Frant. Nechvátal - kovovýroba
 
Navrácení znarodněných majetků
Podle zákona 403/90 Sb. byl navrácen v Brodcích majetek již zemřelého majitele brusírny Václava Horáka. Převzal jej jeho syn pplk. vzál., účastník západního odboje Jiří Horák. Jde o starý objekt brusírny a určitou výměru pozemků. Za znárodněné dva rodinné domky byla poskytnuta částečná finanční náhrada.
Podle téhož zákona byl vrácen objekt soukromé brusírny skla Antonínu a Otakaru Zadražilovým.
 
Perzekuce našich občanů v padesátých letech
Je potřeba se zmínit o našich třech spoluobčanech a rodácích, kteří byli z politických důvodů odsouzeni k víceletým trestům odnětí svobody.

František Holcman (nar. 1909), známý majitel autobusové dopravy, byl obviněn Státní bezpečností z údajného pašování dopisů z jihlavské věznice. Hlavním důvodem však bylo, že vytrvale odmítal znárodnění své autodopravy. Byl odsouzen a 6 roků žaláře, k pokutě 10 000 Kčs a zabavení autobusu. Celý trest si odpykával v Jihlavě, ve věznici na Borech a v jáchymovských dolech. Vrátil se ve špatném tělesném a hlavně psychickém stavu. Zemřel r. 1985, aniž se dočkal rehabilitace, aniž by se mu někdo omluvil. Rodině byla předána teprvne nedávno zpráva o rehabilitaci Frant. Holcmana.

Kněžický rodák Jan Partl (nar. 1910) byl už za okupace vězněn gestapem. Po válce byl poslancem lidové strany. Měl i další funkce. V roce 1948 byl odsouzen pro pomlouvačné řeči proti KSČ. Podle vyprávění jeho dcery pracoval pak jako pomocný dělník. V roce 1955 byl zatčen a odsouzen k 12 letům vězení a k propadnutí majetku za protistátní činnost a velezradu. Při politické amnestii v r. 1960 byl propuštěn z Valdic a pracoval jako dělník na pile v Telči, později jako účetní na Státním statku Kasárna. Tvrdé perzekuci byla vystavena celá jeho rodina. Jan Partl zemřel po automobilové nehodě v roce 1975.

Malorolník František Vilím, číslo 36 (nar. 1903) byl odsouzen v r. 1950, že z nenávisti vůči politickému zřízení úmylsně nesplnil dodávky zemědělských plodin a výrobků, že zanedbal řádné hospodaření a že vedl pobuřující řeči. Rozsudek zněl : těžký žalář v trvání jednoho roku doplněný jedním tvrdým ložem čtvrtletně, peněžitá pokuta 20 000 Kčs, ztráta občanských práv, konfiskace jedné pětiny jmění. Celý trest si odpykal ve věznici na Slovensku. Než vstoupil do JZD, dojížděl denně do Krahulova, kde dělal kočího na statku. Neunesl však psychicky celou tragedii a v r. 1968 ukončil dobrovolně svůj život.