Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Poklad v Rychlově:Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Poklad v Rychlově

Použito vydané knihy Kněžice - Antonín Ondráček -  Ota Pejchal
 
Poklad v Rychlově
 
Dne 29. bžena 1982 při rytí v zahradě u domu v Rychlově č. 1 narazil Josef Král v hloubce 30 cm na kulatý předmět. Pokládal jej za starý míč. Teprve pak zjistil, že to je hliněný džbánek, plný zkorodovaných plíšků. V současné době je tento poklad uložen v Zemském muzeu v Brně. Džbánek obsahoval mince z doby Jana Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. Nález představuje svým složením typický příklad ukrytí v neklidných dobách husitské revoluce.