Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Zastavení v Hrutově:Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Zastavení v Hrutově

Použito vydané knihy Kněžice - Antonín Ondráček -  Ota Pejchal
 
Zastavení v Hrutově

 

Je to přívětivá vesnička rozložená v údolí pod kopcem, který má příznačné jméno Stráží hora. Její dominantou je kaple, kterou Hrutovští postavili v roce 1866 a dodnes se o ní vzorně starají. Poutě k hrutovské kapličce Nanebevzetí Panny Marie mají mnohaletou tradici.

Osada Hrutov má starobylý původ. Její název je odvozen podle sídla středověkého rodu Hrutovců.
 
 
Hrutovský hrádek

 

Dnes z něho zbyla jen jedna zeď. Je  80 cm široká, má tři malá okénka, spíše střílny směrem na východní stranu. Údajně pamatuje 13. století. Je dlouhá  11 m a zhruba stejně tak i vysoká. Je na ní zřetelně znát na deset otvorů po mohutných stropních trámech. Protože je úplná, lze z ní odhadnout půdorys někdejšího hrádku. Vápenná malta vykazuje i po staletích pevnost kvalitního betonu.

Zbytky hrádku najdeme v místě dost neobvyklém. Tvoří společnou zeď mezi domy číslo 13 a 14 a jsou viditelné jen z půdy těchto stavení. Jsou vlastně zastřešeny a tím také chráněny před povětrnostními vlivy.