Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Jan Večeřa - učitel:Osobní stránka na adrese: sarounovi.stranky1.cz

Jan Večeřa - učitel

Z Úvodu od Zdeňka Meřínského ke knize Kněžice (Antonín Ondráček - Ota Pejchal)
 
Jan Večeřa (* 19.1.1860 v Třešti, + 7.9.1939 v Jihlavě) znal zdejší mikroregion dokonale, neboť žil v Kněžicích přes třicet let od roku 1906. Tehdy nastoupil na zdejší školu jako řídící učitel. A v této funkci setrval 15 let až do roku 1921, dky odešel do penze. Patřil k té neúnavné generaci českých a moravských venkovských učitelů z doby rakousko-uherské monarchie a období předmnichovské republiky, kteří svým přístupem k žákům a způsobem výuky byli nejen spolutvůrci dobré úrovně školství i vzdělání nejširších vrstev společnosti a vztahu k určitým životním hodnotám, ale dovedli vzbudit i hlubší zájem o různé obory lidského poznání, dějiny své obce a jejího nejbližšího okolí, přírodního prostředí atd. Většinou se též věnovali různé mimoškolní činnosti spolkové a osvětové. Zakládali školní a obecní knihovny, snažili se povznést kulturní život v obci, organizovali ochotnické divadlo, podlíleli se na zvyšování úrovně vzdělání obyvatel přednáškovou činností, rozšiřovali nové hospodářské znalosti na poli ovocnářství, zahrádkářství a včelařství, či aktivně působili v hasičských sborech a tělovýchovných organizacích.